Balsfjord musikkorps er et relativt "nytt" korps, det er et resulatat av sammenslåing av to korps; Hamnvåg musikkorps og Storsteinnes skolekorps.

Hamnvåg skolekorps ble startet i 1977, og var ett av flere skolekorps i kommunen. Korpset hadde i 1978 27 medlemmer. Medlemstallet hadde en kort oppsving, før det sakte men sikkert gikk nedover. På slutten av 1980-tallet skiftet korpset navn fra skolekorps til musikkorps for å holde på de eldre medlemmene.

I 1961 ble Storsteinnes skolekorps startet og i 1963 hadde korpset 19 musikanter. Fra 1975 gikk korpset inn i en periode der det var vanskelig å skaffe dirigent, og i 1977 la styret ned sine verv. I 1979 startet korpset opp igjen, og korpset fikk sin dirigent gjennom mange år, Erik Stokken. I 1981 skiftet korpset navn til Storsteinnes skole- og ungdomskorps.

I 1998 begynte tanken om å slå sammen korps i Balsfjord, og i 2000 gikk Storsteinnes skole- og ungdomskops og Hamnvåg skolekorps sammen og ble Hamnvåg og Storsteinnes Musikkorps.

i 2006 ble det foretatt navneendring og Hamnvåg og Storsteinnes Musikkorps endret navn til Balsfjord musikkorps. Vi er det eneste korpset i Balsfjord kommune og teller for tiden 19 medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontonummer: 4754 63 57704   Leder: Anne Liv Forsberg. Epost annelivf(A)hotmail.com Dirigent: Roy Hansen. Epost roy.hansen(A)balsfjord.kommune.no